Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 21 maja 2018 r. od godziny 8:00


Harmonogram naboru:

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:– od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godziny 1200
składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zgłoszenie się z oryginałem – kopia zostanie sporządzona i potwierdzona w sekretariacie szkoły.– od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r., do godziny 1200
złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.– od 12 lipca 2018 r., godzina 1200 do 19 lipca 2018 r., godzina 1200
termin ogłoszenia list przyjętychlista wstępna                            12 lipca 2018 r., do godziny 1200–     lista ostateczna                        20 lipca 2018 r., godzina 1200

PLANOWANE ODDZIAŁY

1a (humanistyczno-społeczna)

1b (matematyczno-fizyczno-geograficzno-informatyczna)

1c (biologiczno-chemiczno-fizyczna)

1d  (biologiczno-chemiczno-matematyczna)

OFERTA EDUKACYJNA

NABÓR 2018/20189