Polisa wybrana przez szkołę:
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Suma ubezpieczenia 17 000 zł
Składka na ubezpieczenie 40 zł

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD

ZAŁ. NR 1