UBEZPIECZENIE

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

Polisa wybrana przez szkołę w roku szkolnym 2019/2020

 

OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł.
Składka na ubezpieczenie za osobę 39 zł – obowiązuje od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.
Składka na ubezpieczenie za osobę 43 zł (maturzyści) – obowiązuje od 1 września 2019r. do 30 września 2020r.