28  października 2020r. grupa uczniów z II i III klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła online na platformie Teams w szóstym  wykładzie Akademii Ciekawej Chemii edycji 2019/2020. W czasie spotkania licealiści mogli dowiedzieć się jaki pożytek mamy z nanotechnologii oraz jaką rolę odgrywają nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych. Wykładowca – pan prof. dr hab. Jarosław Grobelny -wyjaśnił pochodzenie wyrazu „nanotechnologia” i jego znaczenie.Przedstawił także historię rozwoju nanotechnologii, której początki sięgają lat 50-tych  XX w., a za symboliczny moment jej narodzin uważa się wygłoszenie przez amerykańskiego naukowca, Noblistę w dziedzinie fizyki – Richarda Feynmana, wykładu pt. „There is plenty of room at the bottom”. Profesor Grobelny podkreślił, że nanotechnologia skupia w sobie wiedzę: fizyczną, chemiczną, biologiczną, medyczną oraz inżynierię materiałową oraz pomaga tworzyć dzisiejsze produkty: lżejsze, mocniejsze, szybsze, mniejsze i bardziej wytrzymałe. Prowadzący zwrócił uwagę na fakt, że kluczem do sukcesu w zastosowaniu nanocząstek jest wiedza o strukturze i właściwościach posiadanego nanomateriału. W związku  z tym,  przestawił dostępne metody analizy nanocząstek z wykorzystaniem takich urządzeń jak np. mikroskop sił atomowych AFM, czy skaningowy mikroskop tunelowy STM.

W drugiej części spotkania pan prof. Jarosław Grobelny skoncentrował się na prowadzonych badaniach nad wykorzystaniem nanotechnologii w onkologii. Jednym z jej zastosowań jest diagnostyka – nanocząstki mogą być stosowane jako znaczniki, które pozwalają na wykrycie komórek nowotworowych już we wczesnym etapie rozwoju raka. Ponadto, nanotechnologia może znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów, jako nośnik leków. Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek możliwe jest ograniczenie negatywnego wpływu leków na zdrowe komórki organizmu.

Po wykładzie uczniowie obejrzeli pokaz doświadczeń przygotowany przez Koło Naukowe Chemii Kosmetycznej UŁ pod kierunkiem pani dr hab. Anny Wrony – Piotrowicz i pani mgr Anny Kowalczyk.