„Edukacja, to najpotężniejsza broń

             jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat”

Nelson Mandela

W dniu 24 kwietnia 2020 roku w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie 118 uczniów klas maturalnych zakończyło edukację w szkole średniej, w tym 78 z wyróżnieniem.  Średnia ocen wszystkich klas wyniosła 4,84. Najwyższe średnie uzyskali uczniowie klas: III D – 4,95 ( klasa o profilu biologiczno-chemicznym) oraz klasy III B – 4, 95 realizujący w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i geografię.
Najwyższą średnią w całej szkole – 5,71 –  uzyskali:  uczennica klasy III C Agata Domańska oraz uczeń klasy III D – Aleksander  Gorzeń.

Średnią powyżej 4,75 w poszczególnych oddziałach uzyskali:

III A – 10 osób, w tym 4 powyżej 5,0

III B – 23 osoby, w tym 17 powyżej 5,0

III C – 21 osób, w tym 12 powyżej 5,0

III D – 24 osoby, w tym 16 powyżej 5,0

Najlepszymi absolwentami Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego zostali :

Julia Piotrowska zakwalifikowała się do etapu okręgowego 65 i 66 Olimpiady Chemicznej. W klasyfikacji końcowej średnia Julii z przedmiotów obowiązkowych to 5,18.

Aleksander Gorzeń w 2019 roku  zakwalifikował się do II etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee 2019”. Aleksander angażował się również w pracę w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim biorąc aktywny udział w promocji szkoły. Ponadto  był wolontariuszem  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Agata Domańska dwukrotnie znalazła się w gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Ten zaszczytny tytuł przysługuje uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen w danej szkole. Agata chętnie angażowała się w życie szkoły biorąc udział  w różnorodnych konkursach i programach artystycznych.

Laureatami tegorocznej edycji „Najlepszego Sportowca Absolwenta ” zostali:
w kategorii dziewcząt Agata Telusiewicz, w kategorii chłopców Krzysztof Kowalski.

Życzymy tegorocznym maturzystom wysokich wyników z egzaminów maturalnych oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu.