To nie jest koniec,

to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”

Winston  Churchill

 

W dniu 29 kwietnia 2022 roku tegoroczni absolwenci Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie  zakończyli pewien etap swojego życia – edukację w szkole średniej. Jednakże parafrazując słowa Winstona Churchilla, ten koniec jest zarazem początkiem ich dalszej drogi życiowej, początkiem dalszej edukacji i początkiem dalszych wyborów życiowych, których jeszcze tak wiele przed nimi.

W tym dniu 146 abiturientów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, w tym 87 z wyróżnieniem.  Średnia ocen wszystkich klas wyniosła 4,77. Najwyższe średnie uzyskali uczniowie klas: III C – 4,94 realizujący w zakresie rozszerzonym matematykę i fizykę  oraz III B–4,84 realizujący w zakresie rozszerzonym matematykę, geografię oraz język angielski.
Średnie pozostałych oddziałów to  III E -4,77 (profil biomedyczny), klasa III A – 4,76 (profil humanistyczno-społeczny) oraz klasa III D – 4,57 (profil biomedyczny).

Średnią powyżej 4,75 w poszczególnych oddziałach uzyskali:

III A – 22 osoby, w tym 14 powyżej 5,0

III B – 18 osób, w tym 11 powyżej 5,0

III C – 17 osób, w tym 11 powyżej 5,0

III D – 12 osób, w tym 6 powyżej 5,0

III E – 18 osób, w tym 15 powyżej 5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższą średnią w całej szkole – 5,65 –  uzyskała uczennica klasy III C – Wiktoria Klimek, która otrzymała tym samym tytuł najlepszego absolwenta Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

 

Wiktoria realizowała rozszerzenia z matematyki, fizyki i języka angielskiego. W roku szkolnym 2020/2021 uczennica została wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów będącym wyrazem uznania dla Jej wysokich osiągnięć edukacyjnych . Wiktoria planuje rozwijać swoje zdolności w dziedzinie nauk ścisłych.

Fundatorem nagrody dla Wiktorii był  Burmistrz Opoczna.

 

Wśród wyróżnionych absolwentów znalazła się  Paulina Jęcek z klasy III E. Paulina jest absolwentką profilu biomedycznego, na poziomie rozszerzonym realizowała 4 przedmioty: biologię, chemię, matematykę oraz język angielski. Jej średnia ocen końcowych wynosi 5,47. Wyróżniają Ją zdolności artystyczne. Paulina aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz klasy i szkoły.

Nagrodę dla Pauliny ufundował Starosta Opoczyński.

Wśród nagrodzonych absolwentów znalazła się również Aleksandra Tomczyk z klasy III A. Aleksandra, absolwentka klasy o profilu humanistyczno-społecznym, realizowała rozszerzenia z języka polskiego, historii i języka angielskiego. Ola uzyskała średnią oceń końcowych – 5,06. Jej pasją jest śpiew. Zajęła II miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi w kategorii ,,solista”.

Nagrodę dla Oli ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych
nr  1 w Opocznie.

Spośród tegorocznych absolwentów wyróżniona została  Klaudia Maciejczak z klasy III E. Klaudia ukończyła klasę o profilu biomedycznym. Na poziomie rozszerzonym realizowała : biologię, chemię, matematykę oraz język angielski, uzyskała średnią ocen końcowych 5,53. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy    i szkoły.
Fundatorem nagrody dla Klaudii była firma Art – Kom z Opoczna.

Wśród wyróżnionych znalazła się Katarzyna Jagucka z klasy III D. Kasia
w trakcie 3 lat nauki w liceum nie opuściła ani jednego dnia, uzyskując tym samym 100 % frekwencję.

Fundatorem nagrody dla Katarzyny była Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych nr  1 w Opocznie.

 

Laureatami tegorocznej edycji „Najlepszego Sportowca Absolwenta Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego ” zostali: w kategorii dziewcząt Julita Panfil z klasy III E, w kategorii chłopców Kacper Bartyzel z klasy
III C.

Życzymy tegorocznym maturzystom wysokich wyników z egzaminów maturalnych oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu.