Historia

HISTORIA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swą działalność 1 września 1997 roku. Pomysłodawcą utworzenia liceum przy Szkole Podstawowej nr 1 był dyrektor pan Zbigniew Sobolewski. Zapotrzebowanie na kolejną szkołę średnią na rynku opoczyńskim było bardzo duże, ponieważ szkoły podstawowe opuszczały roczniki młodzieży z wyżu demograficznego początku lat 80 tych. Inicjatywa znalazła poparcie u ówczesnych włodarzy miasta z burmistrzem Janem Wieruszewskim na czele. Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 kwietnia 1997 roku założone zostało Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, które weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 5.

1997/1998
W pierwszym roku działalności liceum naukę rozpoczęło 52 uczniów. Utworzone zostały dwa oddziały, realizujące w formie międzyodziałowej 3 profile: humanistyczny, matematyczno – fizyczny i biologiczno – chemiczny. Wychowawcami klas zostały panie: Małgorzata Kozłowska i Dorota Krogulec. Kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

1998/1999
W kolejnym roku szkolnym naukę w szkole rozpoczęło 62 uczniów, podobnie jak w roku poprzednim realizujący 3 profile w formie międzyoddziałowej w dwóch klasach pod opieką wychowawców: Krystyny Kaczuby i Sławomira Millera.

1999/2000
Naukę w klasach I w roku szkolnym rozpoczęło 96 uczniów w trzech klasach. Wychowawcami kolejnego rocznika zostały panie: Marta Lewandowska, Grażyna Adamus i Elżbieta Paduszyńska. Szkoła odnotowała wówczas pierwszy znaczący sukces: Karol Białas z klasy II b został finalistą centralnej olimpiady matematycznej dla uczniów szkół średnich (podopieczny p. Arkadiusza Felisa)

2000/2001
Następny rok 2000/2001 przyniósł spadek liczby uczniów rozpoczynających naukę w SLO- było ich 65, jednak zaowocował dalszymi sukcesami na polu dydaktycznym. Dorota Włodarczyk i Karolina Mantorska z klasy IV a, Jolanta Kędziora z klasy III b oraz Robert Gajewski z II a zostali finalistami eliminacji okręgowych w Łodzi Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich. Karol Białas został laureatem konkursu matematycznego „Kangur”. Natomiast finalistkami eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół średnich zostały: Katrzyna Woszczyk i Małgorzata Telus z klasy IV a. W roku 2000/2001 mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci – 51, wszyscy przystąpili do egzaminu dojrzałości i zaliczyli go w 100%.
Rok szkolny 2001/2002 był rokiem, w którym nie przeprowadzono naboru do klas pierwszych, ponieważ reforma oświaty zlikwidowała ośmioklasową szkołę podstawową wprowadzając sześcioletnią podstawówkę i trzyletnie gimnazjum. Zaowocował jednak kolejnymi sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych: Karol Białas z klasy IV b został ponownie finalistą eliminacji centralnych olimpiady matematycznej dla uczniów szkół średnich, a Jolanta Kędziora z IV b, Robert Gajewski z III a, Joanna Więcek z II a, Ewa Tomczyk z II a i Tomasz Stuleblak z II a zostali finalistami eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich.

2002/2003
W roku szkolnym rozpoczął naukę pierwszy rocznik absolwentów gimnazjum. Liceum stało się szkołą ponadgimnazjalną, a profile ustąpiły miejsca kształceniu w zakresie rozszerzonym. Zmieniły się zasady rekrutacji. Podstawą przyjęcia do szkoły stał się wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za oceny końcoworoczne z przedmiotów, które będą kształcone na poziomie rozszerzonym. Egzaminy wstępne przeszły do historii. Uczniowie od początku byli przygotowywani do egzaminu maturalnego, który miał być przeprowadzony zupełnie na innych zasadach i według innych niż dotychczas standardów wymagań egzaminacyjnych. Naukę w czterech klasach pierwszych podjęło 123 uczniów, realizujących rozszerzoną podstawę programową: z języka polskiego, historii, biologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii.
Tymczasem uczniowie ostatnich roczników „starego liceum” przygotowywali się do egzaminu dojrzałości sprawdzając swoje umiejętności w konkursach przedmiotowych i rozwijając swoje zainteresowania w różnorakich kołach zainteresowań. Do historii przeszedł spektakl „Ślubów panieńskich” w profesjonalnym wykonaniu członków Koła Teatralnego w reżyserii pani Agnieszki Wielgus, nauczyciela języka polskiego. Kolejne sukcesy odnieśli historycy: Tomasz Stuleblak, Joanna Więcek i Ewa Tomczyk wszyscy z klasy III a zostali finalistami eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich. W związku z otwarciem basenu miejskiego, połączonego z naszą szkołą stała się możliwa organizacja zajęć wychowania fizycznego na basenie. Obok nauki jazdy na nartach, nauka pływania stała się kolejną atrakcją dydaktyczną liceum.

2003/2004
W roku szkolnym 2003/2004 naukę w SLO podjęło 162 uczniów w 5 klasach realizujących rozszerzoną podstawę programową z przedmiotów wymienionych powyżej. Ostatni rocznik przygotowywał się do tak zwanej „starej matury”. Historycy po raz kolejny stanęli w szranki olimpiady historycznej i czwórka spośród nich stała się finalistami eliminacji okręgowych w Łodzi.

2004/2005
Rok szkolny 2004/2005 był przełomowym rokiem w historii naszego liceum. Po raz pierwszy miał zostać przeprowadzony egzamin maturalny według zupełnie nowych zasad. Do tego egzaminu przez trzy lata przygotowywali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zdobywając w pierwszym roku pracy dodatkowe kompetencje egzaminatorów maturalnych. Kolejnych 140 pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w murach SLO.
Wysiłki podejmowane przez nauczycieli, by jak najlepiej przygotować uczniów do nowego egzaminu maturalnego uwieńczone zostały pełnym sukcesem.100 % uczniów zdało maturę. Pojawiły się też kolejne sukcesy. Finalistą eliminacji okręgowych Olimpiady Polonistycznej dla uczniów szkół średnich została Beata Więckowska z klasy III b. W Olimpiadzie Historycznej Łukasz Szymański z klasy III b, Wojciech Bednarczyk z klasy I d i Joanna Krajewska z klasy I d zostali finalistami eliminacji okręgowych. Łukasz Szymański został finalistą eliminacji centralnych konkursu: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 r. Od Cedyni do Orszy”. Izabela Sędkowska z klasy III d została finalistą eliminacji okręgowych olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W konkursie EKO zorganizowanym przez Fundację Europa we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Joanna Kłosek z klasy II d zajęła III miejsce, a szkoła otrzymała wyróżnienie. Łukasz Szymański z III b został finalistą eliminacji okręgowych Olimpiady Filozoficznej.

2005/2006
Szkołę ukończyło 162 uczniów. Najlepszym absolwentem został w roku szkolnym 2005/2006: – Miller Paweł III d
Najlepszymi sportowcami tego roku zostali:
– Agnieszka Cholewska III d
– Sebastian Musiał III d
Uczniowie liceum wzięli udział w:
eliminacjach centralnych Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich uczennica klasy II b Aleksandra Dąbrowska uzyskała tytuł finalisty, i w związku z tym została zwolniona z egzaminu maturalnego z historii uzyskując maksymalną ilość punktów z części podstawowej i rozszerzonej. Uczennica Aleksandra Dąbrowska przygotowywana była przez panią Małgorzatę Kozłowską.
eliminacjach okręgowych w Łodzi Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich i uzyskanie tytułu finalisty przez następujących uczniów: – Maciej Białas kl. III b (uczeń p. M. Kozłowskiej) – Wojciech Bednarczyk kl. II d (uczeń p. M. Dulnikiewicza) – Kamil Krajeński kl. II d (uczeń p. M. Dolinkiewicza)
eliminacjach rejonowych w Piotrkowie Trybunalskim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Od Oberżyna do Wiednia” i uzyskanie tytułu finalistów przez następujących uczniów:
– Łukasz Nowak kl. II a
– Wojtek Bednarczyk kl. II d
– Kamil Krajeński kl. II d
Uczniowie przygotowani przez p. M. Dulnikiewicza
eliminacjach XXI Olimpiad Wiedzy Ekologicznej:
– Justyna Pietras kl. III e – Finalista zawodów stopnia centralnego XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
– Joanna Krajewska kl. II d – Laureat stopnia wojewódzkiego XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
– Robert Matysiak kl. III e – Finalista stopnia wojewódzkiego XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odpowiedzialna p. Dorota Krogulec.
Na uwagę zasługuje nawiązanie kontaktów przez młodzież naszego liceum z młodzieżą berlińskiej Szkoły Średniej. Od 6 – 12 lutego 2006 roku młodzi Niemcy gościli w Opocznie, natomiast rewizyta w Berlinie miała miejsce od 2- 7 kwietnia 2006 roku. Programy pobytów były atrakcyjne i urozmaicone.

2006/2007
W roku szkolnym 2006/07 nasza szkołę opuściło 139 uczniów. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymał:
– Wojtek Bednarczyk III d
Najlepsi sportowcy tego roku to:
– Grzybek Katarzyna III a
– Arkadiusz Jędrzejczyk III b
Zdobyta wiedza przyniosła uczniom następujące sukcesy:
Laureat XXXIII Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół średnich Wojciech Bednarczyk uczeń kl. III d, finalistka Małgorzata Moch z klasy II a, opiekun pan Marek Dulnikiewicz,
finalistka etapu okręgowego XXX Olimpiady Języka Niemieckiego, Ewa Cichacka kl. III b, opiekun pani Anna Sadowska – Tomasik,
finaliści eliminacji okręgowych olimpiady historycznej dla uczniów szkół średnich: Mateusz Stępień kl. II b i Bartłomiej Woźniak kl. II b, uczniowie pani Małgorzaty Kozłowskiej, Kamil Krajewski kl. III d, uczeń pana marka Dulnikiewicza,
finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Konfederacji barskiej do Powstania Styczniowego 1768 – 1864” : Łukasz Nowak kl. III a, Wojciech Bednarczyk kl. III d, Kamil Krajewski kl. III d, uczniowie pana Marka Dulnikiewicza,
laureatka eliminacji chorągwianych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „ Strofy o Ojczyźnie” dh Anna Kochanowska,
Zawody Rejonowe II miejsce w Piłce Siatkowej Chłopców, opiekun pan Paweł Guzik;
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Kanclerza WSHE w Łodzi I miejsce, opiekun pan Artur Wojtal;
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar WSHE w Łodzi, II miejsce, opiekun pani Halina Sosnowska.

2007/2008
Szkołę ukończyło 155 uczniów. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymali: – Bartłomiej Woźniak III b – Małgorzata Moch III a Tytuł najlepszego sportowca otrzymali: – Dominika Dobrodziej – III d – Marcin Guzik – III a Laureatami konkursów i olimpiad zostali: • Bartłomiej Woźniak – laureat eliminacji centralnych XXXIV Olimpiady Historycznej – I miejsce w Polsce, • Adam Perzanowski – finalista eliminacji centralnych XXXIV Olimpiady Historycznej, • Małgorzata Moch – finalista eliminacji centralnych XLIX Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, • Patrycja Stępniak – Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży 2008, • Hubert Pytlos – finalista okręgowej LIX Olimpiady matematycznej, • Kamil Kaczmarczyk – finalista eliminacji okręgowych 57 Olimpiady Fizycznej • Dorota Majsterek – finalista eliminacji okręgowych XXXVII Olimpiady Biologicznej, • Natalia Kaczorowska – finalista stopnia wojewódzkiego XXIII Olimpiady wiedzy Ekologicznej, • Katarzyna Macieja – finalista stopnia wojewódzkiego XXIII Olimpiady wiedzy Ekologicznej, • Przemysław Lasota – finalista stopnia wojewódzkiego XXIII Olimpiady wiedzy Ekologicznej,

2008/2009
Liceum ukończyło 114 uczniów. Najlepszym absolwentem został:
-Adam Perzanowski III a Tytuł najlepszego sportowca otrzymali: -Adrianna Żelazowska III c -Jakub Woźniak III b
Uczniowie, którzy odnosili sukcesy W roku szkolnym 2008/09 to; • Jakub Cichawa ucz. kl. III A uzyskał tytuł finalisty eliminacji Okręgowych Olimpiady Historycznej – p. M. Kozłowska • Adam Perzanowski ucz. Kl. III A uzyskał tytuł laureata eliminacji Okręgowych i uczestnika eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym : p. M. Dulnikiewicz, p. S. Miller • Patrycja Stępniak ucz. Klasy II e uzyskała tytuł laureata konkursu „ Na Posła na Sejmu Dzieci i Młodzieży” – p. A. Wielgus

2009/2010
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ukończyło 146 uczniów. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymała Patrycja Stępniak z klasy III E. Wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny. Nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce o czym świadczy jej wysokie miejsce w rankingu najlepszych liceów i techników organizowanym przez magazyn „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.
W roku szkolnym 2009\2010 uczniowie naszej szkoły odnieśli następujące sukcesy: Katarzyna Macieja została laureatem a Katarzyna Radzik finalistą eliminacji okręgowych XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

2010/2011
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ukończyło 122 uczniów. Tytuł najlepszego absolwenta uzyskał Adam Felis z klasy III D. Wszyscy absolwenci zdali maturę. Nasza szkoła ponownie została uwzględniona w rankingu najlepszych szkół średnich w Polsce organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. W roku szkolnym 2010\20011 uczniowie naszej szkoły odnosili następujące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: Aleksandra Wiktorowicz, Joanna Kumór i Anna Cieślikiewicz zostały finalistami eliminacji okręgowych XXXVII Olimpiady Historycznej; Katarzyna Radzik uzyskała tytuł laureata a Aleksander Dębiec finalisty eliminacji okręgowych XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Adam Felis został finalistą II etapu LXII Olimpiady Matematycznej oraz finalistą III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W Świecie Matematyki”.

2011/2012
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ukończyło 144 uczniów. Tytuł najlepszego absolwenta uzyskał Aleksander Dębiec z klasy III D. Wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny. Nasza szkoła kolejny raz znalazła się w gronie najlepszych liceów w kraju wg rankigu magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. W roku szkolnym 2011\2012 uczniowie naszego liceum odnieśli następujące sukcesy dydaktyczne: Aleksandra Wiktorowicz uzyskała tytuł finalisty eliminacji okręgowych XXXVIII Olimpiady Historycznej; Ilona Szczegielniak, Aleksandra Wiktorowicz i Sylwia Defratyka zostały finalistami eliminacji okręgowych XVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; Aleksandra Surma i Aleksandra Wiktorowicz zdobyły pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o AIDS\HIV.

2012/2013

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ukończyło145 uczniów ( 77 uczniów odebrało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem). Średnia ocen wszystkich klas trzecich wyniosła 4,61. Najlepszą okazała się klasa III D ze średnią 4,86.Tytuł najlepszego absolwenta otrzymała Aleksandra Wiktorowicz z klasy III D, która w bieżącym roku szkolnym była stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Najlepszym absolwentem sportowcem została Monika Popowska, uczennica klasy III E. Wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny.
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące siódmy raz znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce. Wg magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” SLO zajęło 190 miejsce w rankingu ogólnopolskim, 154 miejsce w podrankingu maturalnym i 16 lokatę w rankingu wojewódzkim.

Uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego odnosili następujące sukcesy w roku szkolnym 2012\2013:

– Adam Zalega kl. II E – laureat eliminacji centralnych XLII Olimpiady Biologicznej

– Aleksandra Wiktorowicz kl. III D, Paulina Zaborowska kl. II A, Jerzy Róg kl. III A – finaliści eliminacji okręgowych XXXIX Olimpiady Historycznej

– Jerzy Róg kl. III A – laureat XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

– Veronika Al – Khouri kl. II B – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza PUSZKINIANA

– I miejsce w kategorii „zespół” w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej

– Agata Piekarska kl. II B – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Rosyjskiego

– Aleksandra Surma kl. III D – laureat stopnia wojewódzkiego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W tym roku szkolnym odbyło się wiele ciekawych imprez oraz wycieczek ( Mazury i Wilno, Paryż, Zakopane, Warszawa).