Informacja dotycząca SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLONEGO