„JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu” to projekt, który znalazł się na liście projektów do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego.