Uczennice naszego liceum, z klasy III A : Anna Fijałkowska, Weronika Grzybek i Izabela Woźniak,  wzięły udział w eliminacjach regionalnych  Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę” organizowanego przez Biuro Poselskie Posła Roberta Telusa pod patronatem Oddziału Łódzkiego IPN, które odbyły się w dniu 07.02.2019 r. Konkurs ten jest skierowany do młodzieży szkół średnich z województwa łódzkiego. Celem jego jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania historią walki polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 roku z reżimem komunistycznym narzuconym Polsce przez Związek Sowiecki oraz przybliżenie sylwetek Żołnierzy Wyklętych i kształtowanie postaw patriotycznych.