Uczniowie z klasy 1CLO biorą udział w międzynarodowym projekcie nauki języka angielskiego i wymiany kulturowej „Meet my class”.

Jest to wyjątkowy międzynarodowy projekt stworzony przez nauczycieli języka angielskiego dla uczniów. Uczestnicy projektu mają niepowtarzalną okazję do porozumiewania się w języku angielskim ze swoimi rówieśnikami z całego świata dzięki czemu mogą zrozumieć jak istotna i przydatna jest nauka języka angielskiego oraz rozwijają poczucie tolerancji i otwartości na inne kultury.

Nasze pierwsze spotkanie poprzedziły wstępne rozmowy nauczycieli – koordynatorów projektu, którzy ustalają tematy spotkań oraz dyskutują nad zadaniami przydzielonymi dla uczestników projektu (uczniów), które pozwolą na ich aktywne uczestniczenie w spotkaniu . W grudniu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie z kl.1CLO SLO oraz ich rówieśnicy z Bułgarii i Rosji.

Uczestnicy projektu rozpoczęli spotkanie od krótkiej prezentacji siebie aby następnie przejść do prezentacji i rozmów na tematy związane z Bożym Narodzeniem, opowieści o świątecznych zwyczajach, tradycjach i potrawach.

Udział w projekcie dostarcza niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń, ale przede wszystkim to szansa, by wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce. Kolejne spotkania jeszcze przed nami, a jedynym ograniczeniem są różne strefy czasowe.

A.Gmaj