Odbiór ŚWIADECTW MATURALNYCH 5 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły od godziny 12.00