Wycieczka szkolna: FRANCJA-WŁOCHY

Wycieczka szkolna:                      FRANCJA-WŁOCHY                                           25.05-31.05.2020   PROGRAM RAMOWY:

czytaj więcej

ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Art. 68. – STATUT SZKOŁY Bez zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych telefonów.   Procedury używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych/nośników Podczas zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych (aparaty oraz     urządzenia powinny być wyłączone i schowane). Jeśli uczeń nie przestrzega tych zasad to otrzymuje ustne upomnienie od nauczyciela. W przypadku notorycznego łamania zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub innych prywatnych urządzeń elektronicznych, nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy informuje o tym jego rodziców/opiekunów....

czytaj więcej

Inauguracja projektu w Warszawie: „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”

W dniach 01. – 03.08. 2019r. delegacja uczniów Samorządowego Liceum                           Ogólnokształcącego i szkoły partnerskiej Comenius Gymnasium w Dattel k/Dortmundu zainaugurowała projekt historyczny „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość”. Patronat nad tym projektem objęli Ministrowie  Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec: Jacek Czaputowicz i Haiko Maas.

czytaj więcej

BRAWO MATURZYŚCI !!!

  Serdecznie gratulujemy tegorocznym maturzystom Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wspaniałych wyników z egzaminu maturalnego. Wysoka zdawalność matur w naszej szkole wydaje się być już tradycją – 95,6% (zdawalność w kraju- 86,4%; w województwie łódzkim -85,9%; w powiecie – 86,2%). Cieszy nas fakt, że nie ma osoby, która nie zdała matury. Ci, którym zabrakło kilku punktów, przystąpią do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. Godnym podkreślenia jest fakt, że z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, które najgorzej wypadają w skali kraju, osiągnęliście średnie wyniki w staninie VI – powyżej średniego, a z geografii w staninie VII – wysokim....

czytaj więcej