4 września o godzinie 19.00 został umieszczony plan lekcji po korektach.

Proszę o sprawdzenie aktualnego planu.