2DL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 r_fizyka-1/4 Ko 123 j.polski FL 214 r_fizyka-1/4 Ko 126 r_matematyka Wr 232 r_matematyka Wr 232
2 8:40- 9:25 r_fizyka-1/4 Ko 123 j.polski FL 215 matematyka Wr 232 j.polski FL 210 r_angielski-2/4 #AR1 223
r_angielski-3/4 #AR2 122
3 9:35-10:20 j.angielski-1/4 #AP1 1
r_angielski-2/4 #AR1 215
r_angielski-3/4 #AR2 3
j.angielski-4/4 #AR3 228
j.angielski-1/4 #AP1 3
r_angielski-2/4 #AR1 215
r_angielski-3/4 #AR2 224
j.angielski-4/4 #AR3 236
r_matematyka Wr 232 wych.fiz.-1/2 #W2 Bas2
wych.fiz.-2/2 HS łącz
r_angielski-2/4 #AR1 223
r_angielski-3/4 #AR2 122
4 10:30-11:15 j.angielski-1/4 #AP1 1
r_angielski-2/4 #AR1 215
r_angielski-3/4 #AR2 3
j.angielski-4/4 #AR3 237
r_geografia LM 220 j.polski FL 118 wych.fiz.-1/2 #W2 Bas2
wych.fiz.-2/2 HS Bas3
r_geografia LM 220
5 11:25-12:10 matematyka Wr 232 matematyka Wr 232 religia RS 223 j.angielski-1/4 #AP1 237
r_angielski-2/4 #AR1 222
r_angielski-3/4 #AR2 3
j.angielski-4/4 #AR3 ZW
r_geografia LM 220
6 12:25-13:10 matematyka Wr 232 r_matematyka Wr 232 r_geografia LM 220 u_hist.i sp. GR 125 r_fizyka-1/4 Ko 123
7 13:25-14:10 u_hist.i sp. GR 118 j.francuski-1/3 #1fr 223
j.niemiecki-2/3 #1nk 228
j.rosyjski-3/3 #1rp 123
r_angielski-2/4 #AR1 224
r_angielski-3/4 #AR2 230
j.francuski-1/3 #1fr 223
j.niemiecki-2/3 #1nk 230
j.rosyjski-3/3 #1rp 123
r_fizyka-1/4 Ko 123
8 14:20-15:05 wych.fiz.-1/2 #W2 gim1
wych.fiz.-2/2 HS łącz
religia RS 237   r_geografia LM 220 godz.wych. LM 220
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum