2EL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 r_matematyka GA 224 j.polski JS 214 r_fizyka-1/3 Ko 125 wych.fiz.-1/2 Wt Bas3
wych.fiz.-2/2 #wfd gim2
j.angielski-3/3 #ap4 215
2 8:40- 9:25 matematyka GA 224 matematyka GA 218 j.polski JS 214 wych.fiz.-1/2 Wt łącz
wych.fiz.-2/2 #wfd Bas1
j.angielski-3/3 #ap4 215
3 9:35-10:20 j.polski JS 214 j.angielski-3/3 #ap4 221 r_geografia-3/3 #G22 220 r_fizyka-1/3 Ko 222 j.polski JS 214
4 10:30-11:15 j.rosyjski-1/2 ET 126
wych.fiz.-2/2 #wfd gim1
religia-1/3 236
j.angielski-3/3 #ap4 228
r_geografia-3/3 #G22 220 r_fizyka-1/3 Ko 222
j.rosyjski-2/3 ET 126
r_matematyka GA 230
5 11:25-12:10 j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 210
j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 223
j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 233
matematyka GA 210 r_matematyka GA 230
6 12:25-13:10 j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 210
j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 227
j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 233
r_matematyka GA 230 r_fizyka-1/3 Ko 122
7 13:25-14:10 godz.wych.-1/3 Ja 215
r_geografia-3/3 #G22 220
u_hist.i sp.-1/3 #H22 224 j.angielski-1/3 #AR1 215
j.angielski-2/3 #ar1 233
religia-1/3 236 r_fizyka-1/3 Ko 122
j.rosyjski-2/3 ET 126
8 14:15-15:00 r_geografia-3/3 #G22 220 wych.fiz.-1/2 Wt gim1 u_hist.i sp.-1/3 #H22 123 j.rosyjski-1/2 ET 126 r_geografia-3/3 #G22 220
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum