UWAGA

Uczniowie przyjęci do klas pierwszych liceum kupują podręczniki do języka angielskiego po teście poziomującym (początek września).