srebrne-liceum-2020

„SPOTKAĆ SIĘ TO POCZĄTEK;

ZGODZIĆ SIĘ TO POSTĘP;

PRACOWAĆ RAZEM TO SUKCES”

                        Henry Ford

 

To właśnie wspólna praca nauczycieli i uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego  uczyniła z naszej placówki tak wyróżniającą się szkołę w Opocznie. Ten systematyczny trud obu stron przynosi najpiękniejsze plony, które napawają nas wszystkich dumą i ogromną radością.

 

Tradycją stało się już, że w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw „Samorządówka” zajęła wysokie 353  miejsce wśród 500 najlepszych liceów w całym kraju. Tym razem nie mogło być inaczej. Kolejny rok z rzędu –13- otrzymaliśmy srebrną tarczę, która jest niezaprzeczalnym dowodem na to, jak wysoką formę nasza szkoła utrzymuje od wielu lat. Srebrna tarcza jest wyróżnieniem ale i motywacją do walki o złoto. Dlatego nadal będziemy wspierać naszych uczniów w zdobywaniu wiedzy, tak by zaprezentowali maksimum swoich możliwości oraz uzyskali najlepszy możliwy wynik z egzaminu maturalnego i w olimpiadach przedmiotowych.

 

Gratuluję uczniom. Gratuluję nauczycielom.

Życzę dalszych sukcesów.

 

 

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły

Ranking Szkół 2019/2020

9 stycznia 2020 r. obyło się uroczyste ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące już po raz trzynasty,  znalazło się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce.

W rankingu ogólnopolskim szkoła zajęła 353 miejsce
zobacz Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019

W rankingu wojewódzkim uplasowała się na 27 miejscu
zobacz Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 woj. łódzkie

 

W Rankingu 2020 analizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników.

 Gratulujemy uczniom. Gratulujemy nauczycielom.