Na 14 III przypada Światowy Dzień Liczby Pi. Wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1  i dlatego postanowili uczcić święto tej jednej  z najbardziej znanych liczb niewymiernych.

Inicjatorkami i organizatorkami przedsięwzięcia były panie uczące matematyki. W tym wydarzeniu wzięło udział 953 uczniów z : liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę nauczycielami.

Uczniowie utworzyli szereg wokół budynku szkoły, każdy  z nich otrzymał kolejną cyfrę rozwinięcia liczby π. Świętujący świetnie się przy tym integrowali. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniom nie brakowało energii i cała akcja zakończyła się sukcesem.

Liczba π  inspiruje nie tylko naukowców, ale i artystów. To jej poświęciła swój wiersz nasza noblistka Wisława Szymborska