W roku szkolnym 2022/2023 jest zorganizowana przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne  Olimpiada Statystyczna. W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Zawody szkolne odbyły się 9 listopada 2022 r. Uczeń klasy I E, Kacper Stępień, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do zawodów okręgowych, które odbędą się 7  grudnia 2022 r.

Życzymy Kacprowi powodzenia.

Marianna Pigułowska