W czerwcu uczniowie klasy 2ELG oraz 1CLP biorą udział w kursach języka angielskiego realizowanych przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii UW”. Kurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat). Są to intensywne kursy rozwijające kompetencje w obszarze języka angielskiego w zakresie komunikacji i praktycznego wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do dalszego samodzielnego rozwijania.

Kurs ma na celu zachęcanie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej, sposobem prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych oraz wyciągania wniosków.

Kursy te mają formę 6 – 12 godzin dydaktycznych co pozwala na podniesienie przez uczniów kompetencji językowych oraz usystematyzowanie wiedzy na temat języka angielskiego.

Zajęcia te mają formę nie tylko wykładów ale i zajęć praktycznych dzięki czemu uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogli zapisać się na dowolne warsztaty, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wśród dostępnych tematów można było znaleźć moduły z zakresu: Język angielski i współczesny świat, Telephoning, Emailing vs formal correspondence, American vs British English for travelers, Word formation oraz Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (esesj). Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający jego udział.

Posłuchajmy co na temat kursów sądzą sami uczniowie:

„(…)Zdecydowanie warto wziąć udział w tym kursie, aby lepiej zrozumieć pochodzenie współczesnego języka angielskiego, poszerzając swoją wiedzę w wielu dodatkowych dziedzinach poruszanych przy okazji głównego tematu (…)” Paulina

„(…) Nauczyliśmy się jak konstruktywnie oceniać swoją lub czyjąś wypowiedź (…) jakimi schematami podążać przy tworzeniu wypowiedzi pisemnej (…) Jest to świetna inicjatywa, szczególnie dla osób, które w najbliższym czasie będą pisały egzamin dojrzałości” Alicja

A.Gmaj