9 lipca 2024 r. ogłoszone zostały przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki tegorocznych matur. Do egzaminu dojrzałości w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym przystąpiło 113 zdających. Zdawalność matury w szkole na dzień 9 lipca 2024 roku wyniosła 94% , zdawalność w liceach ogólnokształcących w kraju wyniosła 88,6%, w województwie 88,1%. Pięć osób przystąpi do egzaminu poprawkowego w sierpniu (j. polski, j. angielski
i matematyka).

JĘZYK  POLSKI:

Na poziomie podstawowym 7 osób uzyskało wyniki powyżej 90% w staninie IX –najwyższym: Martyna Kula 95%, Wiktoria Kazik 93%, Zuzanna Owczarska 93%, Michał Szczepańczyk 92%, Krzysztof Kata 92%, Agnieszka Lach 90%, Wiktor Wiśkowski 90%. Na poziomie rozszerzonym najwyższe wyniki w staninie VII – wysokim-  uzyskało 3 uczniów: Wiktoria Kazik 89%,Piotr Chrustowicz 89%, Agnieszka Lach 89%.

 

MATEMATYKA

Na poziomie podstawowym 6 osób uzyskało wynik 100% w staninie IX –najwyższym: Michał Szczepańczyk, Krzysztof Kata, Filip Rajski, Joanna Wiktorowicz, Piotr Kupis, Michał Białecki, 12 osób uzyskało wynik 98% w staninie VIII – bardzo wysokim.
Na poziomie rozszerzonym 2 osoby uzyskały wynik w staninie VIII – bardzo wysokim: Joanna Wiktorowicz 94%, Piotr Janecki 86%.

Należy podkreślić, że wyniki uzyskane przez absolwentów z matematyki zarówno
na poziomie podstawowym i rozszerzonym wyższe są od średnich wyników w gminie, powiecie i województwie.

 

JĘZYK  ANGIELSKI

Na poziomie podstawowym 11 osób uzyskało wynik 100% w staninie IX – najwyższym: Michał Szczepańczyk, Krzysztof Kata, Filip Rajski, Joanna Wiktorowicz, Bartłomiej Cichawa, Piotr Janecki, Gabriela Wesołowska, Michał Starnawski, Maria Serwańska, Agata Kosierkiewicz, Natalia Stachniak.  11 osób uzyskało wynik 98 % – stanin VIII – bardzo wysoki. Na poziomie rozszerzonym 2 osoby uzyskały wynik 100 % – stanin IX – najwyższy: Zuzanna Owczarska, Aleksandra Kata oraz w tym samym staninie Beniamin Pietrasik 98%. Trzy osoby uplasowały się w staninie VIII – bardzo wysokim: Agata Kosierkiewicz 97%, Michał Szczepańczyk 95%, Natalia Stachniak 95%. 41 osób uzyskało wynik w przedziale 90%-97%.

Z języka angielskiego podobnie jak z matematyki średnie wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów są wyższe od średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej
i krajowej.

 

Wyniki uzyskane przez absolwentów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Opocznie z chemii, fizyki, języka niemieckiego, i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym są również bardzo dobre, zbliżone do średnich krajowych.

Najlepsze rezultaty uzyskali zdający biologię, geografię i historię na poziomie rozszerzonym. Średnie wyniki z tych przedmiotów plasują się w staninie VI powyżej średniej i są znacznie wyższe od średnich gminy, powiatu, województwa i kraju.

Geografia: średni wynik szkoły to 59% i jest wyższy od średniej gminy o 17%, powiatu
o 20%, województwa o 17% i kraju o 18%.

Biologia: średni wynik szkoły to 50% i jest wyższy od średniej gminy o 12%, powiatu o 12%, województwa o 8% i kraju o 10%.

Historia: średni wynik szkoły to 53% i jest wyższy od średniej gminy o 22% , powiatu
o 22%, województwa i kraju o 11%.

 

Absolwenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole to:

Piotr Chrustowicz:

historia (pr) 92%

– j. niemiecki (pr) 90%

– j .polski (pr) 89%

– wos (pr) 78%

Michał Szczepańczyk:

– j. angielski (pr) 95%

– j. niemiecki (pr) 90%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 100%

– j. polski (pp) 92%

 

 

 

Agata Kosierkiewicz:

– j. angielski (pr) 97%

– biologia (pr) 83%

– chemia (pr) 63%

– j. angielski (pp) 100%

 

Zuzanna Owczarska:

– j. angielski (pr) 100%

– geografia (pr) 83%

– j. angielski (pp) 98%

– matematyka (pp) 98%

– j. polski (pp) 93%

 

Joanna Wiktorowicz :

– matematyka (pr) 94%

– geografia (pr) 92%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 100%

 

Agnieszka Lach:

– j. polski (pr) 89%

– wos (pr) 67%

– j. polski (pp) 90%

 

 

 

Aleksandra Kata:

– j. angielski (pr) 100%

– geografia (pr) 93%

  1. angielski (pp) 98%

 

Wiktoria Kazik:

– j. polski (pr) 89%

– j. angielski (pp) 98%

– j. polski (pp) 93%

 

Martyna Kula:

– biologia (pr) 83%

– j. angielski (pp) 98%

– matematyka (pp) 98%

– j. polski (pp) 95%

 

 

Krzysztof Kata:

– fizyka  (pr) 80%

– j. polski (pp) 92%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 100%

 

 

 

 

 

Piotr Janecki:

– matematyka (pr) 86%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 98%

 

Filip Rajski:

– geografia (pr) 85%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 100%

 

Gabriela Wesołowska:

– geografia (pr) 83%

– j. angielski (pp) 100%

– matematyka (pp) 98%

 

 

Gratulujemy wszystkim absolwentom wysokich wyników i życzymy dostania się na wymarzone uczelnie.