Najlepsi maturzyści Ola, Filip i ZuzannaFilip z dyrektorem

 

 

 

 

 

 

5 lipca 2021 r. ogłoszone zostały przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki tegorocznych matur. Tradycyjnie, absolwenci Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie mają powód do radości. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 92 zdających, świadectwa w dniu dzisiejszym odebrało 88 absolwentów. 3 osoby przystąpią do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Zdawalność matury w szkole wynosi 96%. Dzięki opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną staninom, które są najbardziej miarodajną informacją, można ustalić średni wynik z poszczególnych przedmiotów uzyskany przez maturzystów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie:

Język polski na poziomie podstawowym: 63% stanin VI stanin VI powyżej średniej ( średnia krajowa: 55%)

Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskali: Marcin Kamiński 91%, Filip Gajewski i Aleksandra Pomykała po 87%

Matematyka na poziomie podstawowym: 78% stanin VI powyżej średniej (średnia krajowa 56%)

Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskało : 10 osób 100% : Agnieszka Adamczyk, Zuzanna Biegała, Martyna Brzezowska, Martyna Gorzela, Katarzyna Stępień, Filip Gajewski, Krzysztof Pęczek, Aleksandra Pomykała, Kacper Sobczyk, Alicja Stanik; 4 osoby 98 %

Język angielski na poziomie podstawowym 85% stanin V (średnia krajowa 75%)

Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskało: 17 osób 100%: Julia Telus, Ewa Bajerowska, Weronika Płóciennik, Kacper Oleksik, Weronika Lesiak, Maja Fatel, Paulina Bąk, Aleksy Smolarek, Agata Zielińska, Kacper Pietrzyk, Marcin Kamiński, Zuzanna Biegała, Martyna Brzezowska, Martyna Gorzela, Katarzyna Stępień, Aleksandra Pomykała, Filip Gajewski.

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka: 44% stanin VI stanin VI powyżej średniej (średnia krajowa 31%)

Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskali: Aleksandra Lesiak 90%, Filip Gajewski 86%, 7 osób uzyskało wyniki w staninie VIII bardzo wysokim.

Język angielski: 72% stanin V (średnia krajowa 65%)

Najlepszy wynik w staninie IX najwyższym uzyskała Agata Wilk 100%, 6 osób uzyskało wynik w staninie VIII bardzo wysokim.

Biologia: 45% stanin VI powyżej średniej (średnia krajowa 33%)

Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskali: Zuzanna Biegała i Aleksandra Lesiak po 85%, Kacper Pietrzyk 78%, 4 osoby uzyskały wynik w staninie VIII bardzo wysokim.

Chemia: 36% stanin V (średnia krajowa 35%)

Najlepsze wyniki staninie IX najwyższym uzyskały: Zuzanna Biegała 95%, Aleksandra Lesiak 93%. 3 osoby uzyskały wynik w staninie 8.

Geografia: 46% stanin VII wysoki (średnia krajowa 33%)

Najlepsze wyniki staninie IX najwyższym uzyskali: Hubert Ceterowski: 82%, Monika Kraul 77%, 3 osoby uzyskały wynik w staninie VIII bardzo wysokim.

Historia: 43% stanin VI powyżej średniej (średnia krajowa 37%)

Najlepszy wynik w staninie IX najwyższym uzyskał: Filip Gajewski 100%

Wiedza o społeczeństwie: 45% stanin VII wysoki (średnia krajowa 28%)

Najlepszy wynik uzyskał: Szymon Hejda 63% stanin VIII

Fizyka 30% stanin V (średnia krajowa 37%)

Najlepsze wyniki w staninie VII uzyskały: Natalia Urazińska i Agata Wilk po73%

Wśród absolwentów, którzy najlepiej zdali maturę znaleźli się:

1. Filip Gajewski: matematyka p.p., język angielski pp: 100%, język polski p.p. stanin IX najwyższy historia rozszerzona 100%, matematyka rozszerzona stanin IX najwyższy.

2. Zuzanna Biegała: matematyka p.p, język angielski p.p. 100%, biologia, chemia stanin IX najwyższy.

3. Aleksandra Pomykała: matematyka p.p, język angielski p.p. 100%, język polski p.p. stanin IX

Mimo pandemii i zdalnego nauczania, wyniki matur są równie wysokie, jak w latach minionych. Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy sukcesów

na dalszym etapie kształcenia.