Grupa uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie realizujących chemię na poziomie rozszerzonym w ramach XIV edycji Akademii Ciekawej Chemii uczestniczyła online, na platformie Teams w kolejnych wykładach:

– 23.11.2022r. „Ciepło, znane czy nieznane? – wykładowca prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

-14.12.2022r. „Od marchewki do LCD czyli niezwykła kariera ciekłych kryształów” – wykładowca prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

-11.01.2023r. „Struktura cząsteczek chemicznych – od atomu do makromolekuł” – wykładowca prof. dr hab. Marcin Palusiak

Na zakończenie każdego spotkania członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital UŁ wykonywali ciekawe doświadczenia chemiczne związane z tematyką wykładów.

Slajdy z wykładów oraz materiały pokazowe:

https://www.chemia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Chemii/Akademia_ciekawej_chemii/2022-23/prezentacje/02_wyklad.pdf

https://www.chemia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Chemii/Akademia_ciekawej_chemii/2022-23/prezentacje/02_pokazy.pptx

https://www.chemia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Chemii/Akademia_ciekawej_chemii/2022-23/prezentacje/03_wyklad.pptx

https://www.chemia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Chemii/Akademia_ciekawej_chemii/2022-23/prezentacje/04_wyklad.pptx

https://www.chemia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Chemii/Akademia_ciekawej_chemii/2022-23/prezentacje/04_pokazy.pdf