ZARZĄDZENIE nr 9/2020, ZARZĄDZENIE nr 10/2020

dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego) ze względu na sytuację epidemiologiczną