1 października 2020 r.  – Dzień otwarty.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy Państwa o kontakt bezpośredni tylko w sytuacjach koniecznych. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego przez dziennik elektroniczny.

Nauczyciele w tym dniu  będą pełnić dyżur w przydzielonych salach w godz. 17.00 – 18.00.