3 października 2019 r., w związku ze szkoleniem rady pedagogicznej, „dzień otwarty” został odwołany.