DSC_043620190404_11302620190404_11294320190404_10340320190404_10333220190404_112917

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0426

DSC_0429

 

 

 

 

 

Dnia 4 kwietnia 2019r. uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum uczestniczyli w wycieczce na Uniwersytet Łódzki, której głównym celem było rozwijanie zainteresowań naukowych oraz pogłębianie wiedzy. Przybyłą młodzież powitał p. dr Lech Leszczyński, który zapoznał licealistów z ofertą edukacyjną Wydziału Chemii. Następnie uczniowie klas I i II wzięli udział w wykładzie „Chemia supramolekularna. Piękne cząsteczki”. Wykładowcą  był p. dr  Piotr Seliger pracujący w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach wykładu licealiści dowiedzieli się czym zajmuje się chemia supramolekularna, jakie oddziaływania występują między cząsteczkami i jonami, oraz czy preorganizacja i samoorganizacja to umiejętności spotykane u organizmów żywych. W czasie wykładu licealiści zostali zapoznani z tematyką wiązań niekowalencyjnych i ich praktycznym zastosowaniem w projektowaniu i tworzeniu nowych materiałów dla różnych gałęzi przemysłu od farmaceutycznego do informatycznego włącznie. Otrzymane w procesach asocjacji czy samoorganizacji supramolekuły często tworzą fascynujące struktury przybierając kształty znanych z otoczenia przedmiotów(np. precla, kielicha, donicy, klatki, kopuły), lub też organizmów żywych (np. skorpiona, ośmiornicy).  Wykład zakończył się pokazem doświadczeń.

Uczniowie klas III natomiast uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych dotyczących miareczkowania alkacymetrycznego opartego na reakcji zobojętniania. Maturzyści przed przystąpieniem do pracy zostali zapoznani z tematyką zajęć oraz regulaminem pracowni chemicznej. Podczas wykonywania eksperymentów naszym licealistom towarzyszyli studenci IV roku Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w czasie pracy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Uczniowie poprzez wykonywanie doświadczeń doskonalili umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz bezpiecznego obchodzenia z odczynnikami chemicznymi, a także poszerzyli wiedzę na temat analizy miareczkowej.

W czasie wycieczki opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki:  p. Iwona Brzozowska, p. Marianna Pigułowska, p. Edyta Krzysztofik, p. Edyta Starus.