20191023_18264220191023_18221120191023_18040820191023_163007

 

 

 

 

 

 

 

 

23 października 2019r. grupa uczniów z klas I i II o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum uczestniczyła w uroczystej inauguracji XI edycji Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Cykl spotkań rozpoczął prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, który wygłosił wykład „Znaczenie odbicia lustrzanego w naturze”. Na początku swojego wystąpienia nawiązał do historii odkrycia układu okresowego pierwiastków chemicznych, gdyż rok 2019 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych.  Data odchodów bowiem zbiega się z 150 rocznicą odkrycia przez rosyjskiego uczonego Dmitrija Mendelejewa prawa okresowości pierwiastków chemicznych i stworzenia przez niego Tablicy Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych.

W dalszej części wykładu profesor Mlostoń wyjaśnił na czym polega zjawisko chiralności, omówił jego sens fizyczny oraz wpływ na strukturę związków chemicznych, a także ich reaktywność oraz wykazywane właściwości biologiczne. Wykładowca przedstawił także historię badań związków chiralnych, sposoby opisu ich struktury, czyli reguły służące do ustalania tzw. konfiguracji absolutnej oraz metody fizyko-chemiczne stosowane do oznaczania skręcalności właściwej stanowiącej miarę ich aktywności optycznej. Ponadto zostały omówione i zilustrowane odpowiednimi przykładami podstawowe zasady prowadzenia tzw. reakcji asymetrycznych, których celem jest otrzymywanie w laboratorium związków optycznie czynnych.

Po wykładzie odbył się pokaz eksperymentów na żywo przeprowadzanych przez studentów Wydziału Chemii UŁ.

AKADEMIA CIEKAWEJ CHEMII

Dążąc do zwiększenia zainteresowania przedmiotem „Chemia”, a  także mając na uwadze zacieśnienie kontaktów młodzieży licealnej z uczelniami wyższymi, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Akademię Ciekawej Chemii. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu Chemia, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi „na żywo”. Tegoroczna edycja – XI Akademii Ciekawej Chemii jest współfinansowana z grantu z Unii Europejskiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, tytuł: „Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”.