Uczniowie klas I liceum wzięli udział w programie edukacyjnym „Wybierz życie – pierwszy krok” obejmującym tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Głównym celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę oraz stworzenie świadomości zagrożenia innymi chorobami wywołanymi wirusem HPV u młodych ludzi. W ramach programu na  dwóch lekcjach biologii została przedstawiona prezentacja multimedialna: „Co to jest HPV?”, rozwiązywane były quizy i krzyżówki: „Sprawdź ile wiesz na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV”. Uczniowie otrzymali zakładkę zachęcającą do poszerzenia swojej wiedzy na specjalnie przygotowanej stronie: www.pierwszykrok.edu.pl oraz składankę dla rodziców, która miała na celu zaznajomienie osób dorosłych z tą tematyką, Uczniowie w ramach pracy domowej zaprojektowali również własne zakładki, ulotki i prezentacje. Program stanowi element edukacji prozdrowotnej, przyczynił się do przygotowania młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

Koordynatorem szkolnego programu edukacyjnego była pani Dorota Krogulec.