Author: Admin

GŁOSOWANIE

Trwa głosowanie na poszczególne projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Jest wśród nich także nasza inicjatywa : „Street Workout Park Opoczno” zarejestrowana pod nr 14. To kompletny zestaw przyrządów ( drążki, drabinki, poręcze, kółka gimnastyczne itp.) dedykowany ćwiczeniom na powietrzu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Każdy, bez względu na wiek i stan sprawności fizycznej, może znaleźć ćwiczenia dla siebie i z powodzeniem je realizować. „Street Workout Park Opoczno” powstał by na terenie ZSS Nr 1 pomiędzy pływalnią , a boiskiem sztucznym „Orlik”. Aby do tego doszło, należy oddać swój głos, właśnie na ten projekt. Zapraszamy więc wszystkich do głosowania (...

czytaj więcej

Wyniki matur w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie

5 lipca 2022 r. ogłoszone zostały przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki tegorocznych matur. Tradycyjnie, absolwenci Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie mają powód do radości. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 146 zdających, świadectwa w dniu dzisiejszym odebrało 143 absolwentów. 2 osoby przystąpią do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Zdawalność matury w szkole wynosi 98%. Dzięki opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną staninom, które są najbardziej miarodajną informacją, można ustalić średni wynik z poszczególnych przedmiotów uzyskany przez maturzystów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie: Język polski na poziomie podstawowym: 59% stanin VI powyżej średniej Najlepsze wyniki w staninie IX najwyższym uzyskało 21 osób: 90% Julia Gąsieniec...

czytaj więcej

Wycieczka do Szwajcarii …

„Ktoś powiedział o Szwajcarii: 'W tym kraju chce się żyć’”   Tak o Szwajcarii śpiewa Farben Lehre, a nasza młodzież może to z całą mocą potwierdzić, ponieważ miała okazję zobaczyć ten piękny kraj – kraj gór i jezior, gdzie soczysta zieleń łąk i lasów przeplata się ze szmaragdową zielenią wód.

czytaj więcej