Z ogromną radością przyjęłam wiadomość, że wśród wyróżnionych liceów ogólnokształcących, w rozstrzygniętym 27 stycznia 2021 r. ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących 2021, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 300 miejscu w Polsce. Po raz 14 znaleźliśmy się wśród wyróżnionych szkół. W porównaniu do wyników z roku 2020, awansowaliśmy o ponad 50 miejsc, w dalszym ciągu utrzymując zaszczytny tytuł liceum wyróżnionego Srebrną Tarczą. Jako jedyna szkoła w powiecie opoczyńskim uzyskaliśmy po raz kolejny wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu maturalnym, zajmując również 300 miejsce. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że wysoki poziom nauczania nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące utrzymuje niezmiennie już od 15 lat. Osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu osób.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu: nauczycielom, uczniom i rodzicom. Bez żmudnej, codziennej pracy wszystkich wymienionych osób nie byłoby tych wspaniałych wyników. Rodzicom dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli naszą szkołę, wybierając dla swoich dzieci Samorządowe Liceum Ogólnokształcące. Rankingi nie kłamią. Nasza szkoła od lat utrzymuje poziom edukacyjny na poziomie satysfakcjonującym nauczycieli, uczniów i rodziców.  Jeszcze raz dziękuję i życzę obecnym i przyszłym uczniom naszego liceum kolejnych, równie wspaniałych osiągnięć.

                                                                                                              Małgorzata Kozłowska

                                                                                                              dyrektor szkoły.