Serdecznie gratulujemy tegorocznym maturzystom Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wspaniałych wyników z egzaminu maturalnego. Wysoka zdawalność matur w naszej szkole wydaje się być już tradycją – 95,6% (zdawalność w kraju- 86,4%; w województwie łódzkim -85,9%; w powiecie – 86,2%). Cieszy nas fakt, że nie ma osoby, która nie zdała matury. Ci, którym zabrakło kilku punktów, przystąpią do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. Godnym podkreślenia jest fakt, że z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, które najgorzej wypadają w skali kraju, osiągnęliście średnie wyniki w staninie VI – powyżej średniego, a z geografii w staninie VII – wysokim. Imponująca byłą również liczba zdających wspomniane przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka 70 osób na 138 zdających, biologia 50, geografia 39 , chemia 37. Rekord padł na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło 90 zdających, również uzyskując wynik w staninie VI.

A oto najlepsze wyniki:

JĘZYK POLSKI – POZIOM  PODSTAWOWY

 1. Stobieniecka Monika kl. 3d – 91%
 2. Studnicka Dominika kl.3d- 90%
 3. Sałaj Wiktoria kl.3b – 89%
 4. Szczepański Piotr kl. 3c – 89%

JĘZYK POLSKI – POZIOM  ROZSZERZONY

 1. Kępska Żaneta kl. 3a – 80%

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

 1. Adamczyk Witold kl. 3b – 100%
 2. Bernacki Przemysław kl. 3b – 100%
 3. Bronikowska Wiktoria kl. 3d – 100%
 4. Cuper Julia kl.3c – 100%
 5. Jedynak Karolina kl. 3e – 100%
 6. Kępska Żaneta kl. 3a – 100%
 7. Kot Julia kl. 3b – 100%
 8. Michalczyk Kacper kl. 3d – 100%
 9. Skrzypek Julia kl. 3a – 100%
 10. Snochowski Robert kl. 3c – 100%
 11. Szczepański Piotr kl. 3c – 100%

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Bronikowska Wiktoria kl. 3d – 100%
 2. Jedynak Karolina kl. 3e – 98%
 3. Adamczyk Witold kl. 3b – 98%
 4. Pomykała Zuzanna kl. 3e – 96%
 5. Bernacki Przemysław kl. 3b – 96%

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY

 1. Pomykała Zuzanna kl. 3e – 100%

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

 1. Adamczyk Witold kl. 3b – 100%
 2. Bernacki Przemysław kl.3b – 100%
 3. Iwanicki Jakub kl. 3b – 100%
 4. Kot Julia kl. 3b – 100%
 5. Kowalczyk Natalia Ewa kl.3c – 100%
 6. Melka Kacper kl.3d – 100%
 7. Szczepański Piotr kl.3c – 100%
 8. Pacan Maciej Ryszard kl. 3e – 98%
 9. Ptaszek Michał kl. 3e – 98%
 10. Smolarek Julia kl. 3d – 98%
 11. Stachniak Karolina kl. 3b – 98%
 12. Walaszczyk Jan kl. 3b – 98%
 13. Wójcik Maciej kl. 3b – 98%

MATEMATYKA  – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Kot Julia kl. 3b – 98%
 2. Melka Kacper kl. 3d – 98%
 3. Wójcik Maciej kl. 3b – 96%
 4. Świąder Kacper kl. 3b – 94%

BIOLOGIA – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Szczepański Piotr kl. 3c – 92%
 2. Melka Kacper kl. 3d – 90%

CHEMIA – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Melka Kacper kl. 3d – 95%
 2. Szczepański Piotr kl. 3c – 92%

GEOGRAFIA  – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Gawin Katarzyna kl.3b – 82%
 2. Zawada Karol kl. 3e – 80%

FIZYKA  – POZIOM ROZSZERZONY

 1. Bernacki Przemysław kl. 3b – 83%
 2. Świąder Kacper kl. 3b – 82 %

I tak w myśl przysłowia łacińskiego „ PER  ASPERA  AD  ASTRA” –  przez trudy do gwiazd – czasami trzeba się natrudzić, aby osiągnąć upragniony cel. Ale jakże warto…

Życzymy wszystkim indeksów na wymarzonych uczelniach.

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły