Polisa wybrana przez szkołę:
OPCJA PODSTAWOWA PLUS.
Suma ubezpieczenia 20 000 zł
Składka na ubezpieczenie 40 zł

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – owu EDU Plus _01_27_03_2018

owu biznes pro plus 23.02. 2018

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

SPOSOBY ZGŁASZANIA SZKÓD