bizneswkadrze_003bizneswkadrze_011bizneswkadrze_015bizneswkadrze_017bizneswkadrze_019bizneswkadrze_021bizneswkadrze_023bizneswkadrze_029bizneswkadrze_036bizneswkadrze_042bizneswkadrze_044

27 kwietnia 2018 r. 107 uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, w tym 63 z wyróżnieniem. Średnia ocen wszystkich klas wyniosła 4, 77. Najwyższą średnią: 4, 88 uzyskali uczniowie klasy III d realizujący rozszerzoną biologię, chemię i matematykę.

Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Kozłowska w swoim wystąpieniu życzyła absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz sukcesów na dalszych etapach kształcenia. Podkreśliła, że kolejny rocznik młodych ludzi „wchodzi w dorosłość z dużym bagażem wiedzy i kompetencji”. Ni e zabrakło również podziękowań dla nauczycieli i wychowawców za wsparcie i motywację. Najlepsi absolwenci, którzy wyróżnili się nie tylko wysoką średnią, ale także osiągnięciami w różnych dziedzinach zostali nagrodzeni.

Najlepszym absolwentem został Cezary Orłowski z klasy III d. Cezary w 2016 r. został finalistą etapu okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.   W 2017 r. powtórzył ten sukces, zostając finalistą etapu okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uzyskał szczególnie wyróżniające wyniki w klasyfikacji końcowej. Jego średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wyniosła 5,12

Fundatorem nagrody dla Cezarego był Urząd Miejski w Opocznie.

Spośród tegorocznych absolwentów wyróżniona została Natalia Cieślik z III d. Natalia brała udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Była uczestniczką konkursu o Wiedzy o HIV/AIDS. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w zawodach sportowych: w lekkoatletyce, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, pływaniu i plażowej piłce siatkowej.  Jej średnia ocen wyniosła 5,18

Fundatorem nagrody było Starostwo Powiatowe w Opocznie.

Wśród nagrodzonych absolwentów znalazła się Wiktoria Korecka z III c. Wiktoria brała udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Reprezentowała szkołę w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. W roku szkolnym 2017/2018 była stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Poszczycić się może najwyższą średnią ocen końcowych w szkole: 5,65.

Fundatorem nagrody była  Ceramika Paradyż.

W gronie wyróżnionych absolwentów znalazła się Magdalena Stępniak z III b. Magda pełniła funkcję przewodniczącej Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Była zaangażowana w promocję szkoły. Inicjowała przedsięwzięcia integrujące młodzież. Angażowała się w wolontariat, biorąc udział min. w Szlachetnej Paczce. Reprezentowała szkołę w powiatowych i wojewódzkich zawodach w piłce siatkowej. Jej średnia ocen wyniosłą 5,29

Fundatorem nagrody była Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.

Wyróżnienie otrzymała również  Aleksandra Szczepanik z III b. Ola zaangażowana była w działalność koła fotograficznego i upamiętnianie szczególnych chwil z życia szkoły w czasie 3 lat nauki w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym. Jej średnia ocen wyniosła 5,18

Fundatorem nagrody byłą  firma Art – Kom z Opoczna.

 

Laureatami tegorocznej edycji  „Najlepszego Sportowca Absolwenta” zostali: w kategorii dziewcząt Agnieszka Dorocińska , w kategorii chłopców Bartosz Biniek.

Ten uroczysty dzień zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich.