To nie jest koniec,

to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”

Winston  Churchill

 

W dniu 26 kwietnia 20019 roku tegoroczni absolwenci Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie  zakończyli pewien etap swojego życia – edukację w szkole średniej. Jednakże parafrazując słowa Winstona Churchilla, ten koniec jest zarazem początkiem ich dalszej drogi życiowej, początkiem dalszej edukacji i początkiem dalszych wyborów życiowych, których jeszcze tak wiele przed nimi.

W tym dniu 138 abiturientów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, w tym 74 z wyróżnieniem.  Średnia ocen wszystkich klas wyniosła 4,71. Najwyższe średnie uzyskali uczniowie klas: III B – 4,87 realizujący
w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i geografię oraz III C–4,81
i III D-4,77. Klasy III C i III D to klasy o profilu biologiczno – chemicznym.

Najwyższą średnią w całej szkole – 5,59 –  uzyskała uczennica klasy III C Julia Twardowska.

Średnią powyżej 4,75 w poszczególnych oddziałach uzyskali:

III A – 8 osób, w tym 3 powyżej 5,0

III B – 22 osoby, w tym 9 powyżej 5,0

III C – 18 osób, w tym 8 powyżej 5,0

III D – 18 osób, w tym 10 powyżej 5,0

III E – 8 osób, w tym 5 powyżej 5,0

Najlepszymi absolwentami Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego zostali ex aequo: Julia Twardowska i Piotr Szczepański.

Julia Twardowska w 2017 roku uzyskała tytuł finalisty etapu centralnego
XL Olimpiady Języka Francuskiego, który zwalnia Julię ze zdawania egzaminu maturalnego z tego języka, gwarantując jej jednocześnie wynik 100% zarówno z części pisemnej jak i ustnej tego egzaminu. Julia angażowała się również  w życie szkoły biorąc udział w różnorodnych konkursach i przedstawieniach oraz pracując w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim.

Fundatorem nagrody dla Julii była Ceramika Paradyż.

Piotr Szczepański w 2017 roku został finalistą etapu okręgowego
XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 2018 i 2019 roku Piotr powtórzył ten sukces uzyskując tytuł finalisty etapu centralnego XXXIII i XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto został on laureatem XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy „ Puszkiniana 2017”. Piotr uzyskał także wyróżniające wyniki w klasyfikacji końcowej. Jego średnia z przedmiotów obowiązkowych wyniosła  5,50. Był  też zaangażowany
w  organizację festiwali i konkursów językowych.

Fundatorem nagrody dla Piotra był Urząd Miejski w Opocznie.

 

Wśród wyróżnionych absolwentów jest również Witold Adamczyk, który uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka Moja Pasja” edycja 2017/2018 a także tytuł laureata tego samego konkursu w edycji 2018/2019.  W klasyfikacji końcowej średnia Witka z przedmiotów obowiązkowych to 5,12.

Fundatorem nagrody dla Witolda było Starostwo Powiatowe w Opocznie.

Spośród tegorocznych absolwentów wyróżniony został Kacper Melka. Kacper brał udział w finale okręgowym XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
a także zdobył tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Matematyka Moja Pasja” edycja 2018/2019. Ponadto Kacper wielokrotnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych w piłce siatkowej i piłce ręcznej. W klasyfikacji końcowej Kacper uzyskał średnią 5,41.

 

W gronie  wyróżnionych absolwentów znalazła się Zuzanna Pomykała – laureatka I miejsca w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi  w  kategorii „duet” oraz laureatka Nagrody Specjalnej tego festiwalu. Zuza współpracowała z Centrum  Rozwoju Dzieci Uzdolnionych
w Kaliningradzie oraz reprezentowała szkołę w Rosyjskim Ośrodku Nauki
i Kultury. Bardzo chętnie angażowała się w różnorodne konkursy
i uroczystości szkolne oraz międzyszkolne. Jej średnia ocen wyniosła 5,41.

Fundatorem nagród dla Kacpra i Zuzanny była Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.

Wyróżnienie otrzymała również Karolina Stańczyk z klasy IIIa . Karolina, wykorzystując swoje zamiłowanie do fotografii,  zaangażowana była w upamiętnianie szczególnych chwil z życia szkoły w czasie trzech lat nauki w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie.

Fundatorem nagrody dla Karoliny była firma Art – Kom z Opoczna.

Laureatami tegorocznej edycji „Najlepszego Sportowca Absolwenta „ zostali:
w kategorii dziewcząt Magdalena Bogatek, w kategorii chłopców Bartłomiej Świątek.

Po zakończeniu części oficjalnej maturzyści oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć część artystyczną w wykonaniu klas I i II.

Życzymy tegorocznym maturzystom wysokich wyników z egzaminów maturalnych oraz wielu sukcesów w dorosłym życiu.