DZIEŃ  PATRONA – HARMONOGRAM  – LO  I KLASY VIII SP

GODZ. MECZ HALA SPORTOWA TRYBUNY SEGMENT   A (góra)     SEGMENT   A  (dół)
8.00 1LG-1LP 8A, 8B,klasy 1LO

 (po szkole podstawowej)

klasy 1 LO

(po gimnazjum)

8.00 – 8.30 klasy III LO 8.00 – 8.30klasy II LO

+ kl.  8C

8.30 8A – 8 B 8A, 8B, klasy 1LO

(po szkole podstawowej)

klasy 1 LO

(po gimnazjum)

8.30 – 9.00 klasy II LO

 

8.30 – 9.00 klasy III LO

+ kl. 8C

9.00 3L- 2L 8B i 8C klasy 2 i 3LO

 

9.00 – 9.30 klasy 1LO

(po gimnazjum)

9.00 – 9.30 klasy 1LO

(po szkole podstawowej) i 8A

9.30 8B – 8C klasy 8B i 8C klasy 2 i 3 LO 9.30 – 10.00 klasy 1LO

(po szkole podstawowej)

9.30- 10.00 klasy 1LO

(po gimnazjum) i 8A

10.00 3L – 1LP Klasy 2LO i 1LO

(po szkole podstawowej)

Klasy 3LO i 1 LO

(po gimnazjum)

10.00 – 10.30

 

Klasy 8A, 8B, 8C

10.30 – 11.00

 

Klasy 8A, 8B, 8C

10.30 2L – 1LG Klasy 2LO i 1 LO

(po szkole podstawowej)

Klasy 3LO i 1LO

(po gimnazjum)

11.00 8C – 8A 8A, 8B, 8C i 1LO

(po szkole podstawowej)

Klasy 3, 2 i 1LO

(po gimnazjum)

11.00 – 11.20

TOP MODEL MARIA

KLASY 0-3 SP

11.30 3L – 1LG 8A, 8B, 8C i 1LO

(po szkole podstawowej

Klasy 3,2 i 1LO

(po gimnazjum)

11.20 – 11.40

TOP MODEL MARIA

KLASY 4-6

12.00 1LP – 2L -8A, 8B, 8C i 1LO

(po szkole podstawowej

Klasy 3, 2LO i 1LO

(po gimnazjum)

 11.40 – 12.00

TOP MODEL MARIA

KLASY 7 – 2LO

11.11 – WSZYSCY UCZNIOWIE ŚPIEWAJĄ HYMN W MIEJSCU, W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ         

.

.

.

HALA SPORTOWA:

8.00 – 12.00 – TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA KLAS 8SP, 1LO,2LO,3LO

 

SEGMENT A (góra)

8.00 – 11.00 – prezentacja SLO na temat Marii Skłodowskiej – Curie

                     – quiz na podstawie prezentacji

                     – prezentacja filmów promujących szkołę

                     – scenka o M. C. Skłodowskiej przygotowana przez klasę 1DLP

11.00 – 12.00 – pokaz przebrania i charakteryzacji TOP MODEL MARIA

11.00 – 11.20 – klasy 0- 3

11.20 – 11.40 – klasy 4-6

11.40 -12.00 – klasy 7- 2LO

 

SEGMENT  A (dół – przy automacie)

8.00 – 12.00 – koncert w wykonaniu uczniów SLO

Telewizor – pokaz memów na temat Marii Skłodowskiej – Curie