W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest projekt pn. „Utworzenie ekopracowni Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie”. Łączna wartość zadania wynosi 51 302,72 zł, z czego 46 152,72 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

Utworzenie ekopracowni (sala 233) obejmuje:

  • prace remontowe,
  • zakup mebli szkolnych i wyposażenia takich jak biurko, ławki szkolne, krzesła uczniowskie, szafy, tablice,
  • zakup pomocy dydaktycznych m.in. mikroskopy, atlasy, mapy, modele anatomiczne, plansze dydaktyczne,
  • zakup sprzętu takiego jak tablety, komputer przenośny, głośniki, tablica interaktywna, projektor,
  • zakup roślin doniczkowych.

Realizacja zadania zwiększy nie tylko atrakcyjność zajęć, ale też świadomość ekologiczną uczniów.