Trwa głosowanie na poszczególne projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Jest wśród nich także nasza inicjatywa : „Street Workout Park Opoczno” zarejestrowana pod nr 14. To kompletny zestaw przyrządów ( drążki, drabinki, poręcze, kółka gimnastyczne itp.) dedykowany ćwiczeniom na powietrzu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Każdy, bez względu na wiek i stan sprawności fizycznej, może znaleźć ćwiczenia dla siebie i z powodzeniem je realizować.

„Street Workout Park Opoczno” powstał by na terenie ZSS Nr 1 pomiędzy pływalnią , a boiskiem sztucznym „Orlik”. Aby do tego doszło, należy oddać swój głos, właśnie na ten projekt.

Zapraszamy więc wszystkich do głosowania ( mogą głosować tylko mieszkańcy gminy Opoczno ), także niepełnoletnich ( głos musi być poparty oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego ). Można to uczynić on-line poprzez stronę : opoczno.budzet-obywatelski.org ; skanując kod QR umieszczony na plakacie lub tradycyjnie, na karcie do głosowania. Głosowanie trwa do 13 września 2022 r.

Liczymy na Wasze poparcie i  głosy!!!