Aleksy Giermach, uczeń naszego liceum, zakończył zmagania intelektualne w XXXV Olimpiadzie Filozoficznej. Uwieńczeniem jego bojów o laury olimpijskie jest zdobycie tytułu finalisty eliminacji centralnych. Miarą wielkości tego sukcesu jest fakt, że Aleksy jest uczniem klasy drugiej. Tytuł finalisty wiąże się dla Aleksego nie tylko z prestiżem ale również
z wymiernymi przywilejami. Aleksy już teraz może się poczuć studentem dowolnego, wybranego przez siebie uniwersytetu w naszym kraju, gdyż przyjęcie na wyższą uczelnię ma zapewnione bez procesu rekrutacji. Ponadto nie musi przystępować do egzaminu maturalnego z przedmiotu rozszerzonego, bowiem  otrzymuje najwyższy wynik czyli sto procent z filozofii.

Gorąco gratulujemy tak ogromnego sukcesu!
Warto wspomnieć przy tej miłej okazji, że jest to pierwszy finalista z filozofii w naszym liceum.

Jeszcze raz gratulacje dla Aleksego i nauczyciela  pana Roberta Gajewskiego.