Informujemy tegorocznych absolwentów, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 7 lipca 2023 r. od godziny 12.15. Zapraszamy wszystkich na tę samą godzinę na ostatnie spotkanie z wychowawcami. W wypadku osób nieobecnych, świadectwo może odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie do jego odbioru.
Jeśli z przyczyn od Was niezależnych nie zgłosicie się po odbiór świadectw w tym dniu, będą one do odbioru w sekretariacie szkoły w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.15 do 15.15
Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły