Informujemy, że mimo przyspieszenia terminu ferii zimowych, terminy: poinformowania o zagrożeniu oceną niedostateczną, ustalenia oceny śródrocznej i wystawienia ocen śródrocznych nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje na powyższy temat znajdują się w organizacji pracy szkoły dostępnej na stronie internetowej szkoły.