Od 26 października 2020 r. wszystkie klasy liceum realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.