Ze względu

na warunki atmosferyczne

lodowisko szkolne

nie będzie czynne

od dnia 19 lutego 2018 r.