Odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca 2022 r, o godz. 13.00 w sali audiowizualnej.