ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – czwartek 4 lipca 2019 r. godzina 12.00 sala AV