Opoczno, 8 grudnia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Zdrowia od 20 grudnia 2021 r. wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przechodzą ze stacjonarnego trybu nauki na tryb zdalny. Oddziały przedszkolne i stołówka funkcjonować będą normalnie. Osoby, które mają wykupione obiady do końca grudnia mogą przychodzić do szkoły i jeść obiady na miejscu, lub zabierać do domu. Jeśli nie będziecie mieli możliwości skorzystania ze stołówki, zgłoście do sekretariatu rezygnację z obiadów. Przy zakupie obiadów w miesiącu styczniu zostaną Państwu odliczone te obiady, które nie zostały wykorzystane w grudniu. Przypominam: warunkiem odliczenia jest zgłoszenie faktu rezygnacji z obiadów telefonicznie w sekretariacie szkoły, lub mailowo na adres: zss1@opoczno.edu.pl.

W styczniu stołówka ruszy od 10 stycznia 2022 r. Oddziały przedszkolne wracają do szkoły 3 stycznia 2022 r. i będą miały normalnie 3 posiłki. Sprzedaż obiadów na styczeń rozpocznie się 3 stycznia 2022 r.

                                                                                                              Małgorzata Kozłowska

                                                                                                              dyrektor szkoły