OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „WSPÓLNIE WYGRAJMY WRAŻLIWOŚĆ”

Anna Dymna powiedziała kiedyś: „Świat jest piękny, a życie największą szansą i radością. Często jednak przynosi nam też ogromne wyzwania, cierpienie, dramatyczne chwile. I choć czasem jest bardzo trudno, to jednak przede wszystkim od nas zależy, czy po ziemi będzie chodzić niebo, czy piekło; czy będzie ciemno, czy jasno”. Wśród nas były, są i będą osoby z trisomią 21. O tym, czy dziecko z zespołem Downa będzie żyć pełnią praw przysługujących każdemu człowiekowi decyduje jego otoczenie. Każdy z nas ma na to wpływ.

czytaj więcej

Drugi wykład XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

                          17 listopada 2021r. grupa uczniów z klas o profilu biomedycznym naszego liceum uczestniczyła online na platformie Teams w drugim spotkaniu XIII edycji Akademii Ciekawej Chemii. Dr Michał Wasiak podczas wykładu „Koloidy, czyli co mają ze sobą wspólnego: smog, majonez i greckie Ouzo” w ciekawy sposób wyjaśnił co to są koloidy. Omówił ich podział, rodzaje, strukturę i właściwości ze zwróceniem uwagi na występowanie w otaczającym świecie.

czytaj więcej

Ogłoszenie

Opoczno, 8 grudnia 2021 r.   Szanowni Państwo, Decyzją Ministra Zdrowia od 20 grudnia 2021 r. wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przechodzą ze stacjonarnego trybu nauki na tryb zdalny. Oddziały przedszkolne i stołówka funkcjonować będą normalnie. Osoby, które mają wykupione obiady do końca grudnia mogą przychodzić do szkoły i jeść obiady na miejscu, lub zabierać do domu. Jeśli nie będziecie mieli możliwości skorzystania ze stołówki, zgłoście do sekretariatu rezygnację z obiadów. Przy zakupie obiadów w miesiącu styczniu zostaną Państwu odliczone te obiady, które nie zostały wykorzystane w grudniu. Przypominam: warunkiem odliczenia jest zgłoszenie faktu rezygnacji z obiadów telefonicznie w sekretariacie...

czytaj więcej

Komunikat w sprawie Dni Otwartych

Szanowni Państwo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, w związku ze zwiększającą się liczbą osób chorych na COVID-19 w Polsce oraz w powiecie opoczyńskim zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o wzmożenie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 w tym ograniczenie pozaszkolnych spotkań, uroczystości dla dzieci i młodzieży oraz przypomnienie rodzicom, aby nie posyłali dzieci z objawami chorobowymi do przedszkola czy szkoły. W związku z powyższym informuję: 1. Nie odbędą się zabawy andrzejkowe dla dzieci, ani spotkania mikołajkowe. 2. Do odwołania zmieniamy formułę Dni Otwartych, odbywających się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Indywidualne spotkania z nauczycielem będą...

czytaj więcej

XIII edycja Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

        Kolejny raz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie przystąpiło do projektu Akademia Ciekawej Chemii realizowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu Chemia, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Bieżąca sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę formuły prowadzonych zajęć. Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu, w godz. 16.30-18.00 online, na platformie Teams, w tzw. czasie rzeczywistym i będą prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Aktywni słuchacze otrzymają specjalne dyplomy uczestnictwa i zewnętrze nośniki pamięci. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie Konkurs Chemiczny...

czytaj więcej

Niecodzienna lekcja historii

O tym, że historię można poznawać nie tylko z podręczników szkolnych przekonali się tegoroczni maturzyści Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy 27 października 2021r. uczestniczyli w wycieczce do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Została ona zrealizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach oraz budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie. W trakcie zwiedzania uczniowie poznali historię powstania i cel założenia obozu. Dowiedzieli się o warunkach życia więźniów, grupach narodowościowych, kategoriach i oznaczeniach więźniów, liczbie ofiar, sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach...

czytaj więcej