PSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

DLA  ABSOLWENTÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ – znajduje się w bibliotece szkolnej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

DLA  ABSOLWENTÓW  GIMNAZJUM – poniżej

Biologia biologia_podstbiologia_rozsz. 1

biologia_rozsz. 2

biologia_rozsz. 3

Chemia chemia_ppchemia_pr_czesc I

chemia_pr_czesc II

Edukacja dla bezpieczeństwa edb_pso
Fizyka fizyka_podstawowa _Fizyka_Po_prostufizyka_rozszerzona_cz1

fizyka_rozszerzona_cz2

fizyka_rozszerzona_cz3

Geografia geo_podsgeografia_og1

geografia_og2

geografia_og3

Historia Historia podstawowa_Historia_Po_prostuHistoria rozszerzona _cz2

Historia rozszerzona_cz1

Historia rozszerzona_cz3

Historia i społeczeństwo Historia i społeczenstwo_Europa_i_swiatHistoria i społeczenstwo_Ojczysty panteon

Historia i społeczenstwo_Rzadzacy i rzadzeni

Historia i społeczenstwo_Wojna_i_wojskowosc

Informatyka inf_podst
Język angielski Gateways 2New Matura Solutions INTER PW

New Matura Solutions PRE- Int PW

New Matura Solutions UPPER PW

Nowe PSO LO

Repetytorium maturalne PP 2015

Repetytorium Maturalne PR 2015

Język francuski jezyk francuski w klasie I -Francofolie expressjezyk francuski w klasie II -Francofolie express
Język niemiecki Exakt fuer dich_1EXAKT PP _1_i_2

Exakt_2

Exakt_f_D_Starter_PP

Jniem_Pgim_Motive_3_ZP_ZR_cz_3

Motive_Deutsch_2

Język polski jezyk polski
Język rosyjski klasa_1_Wot_i_my_1klasa_1_Wot_i_my_2

klasa_2_Wot_i_my_2

plan_wynikowy_klasa_1_Wot_i_my_1

Matematyka matematyka_zp_przedmiotowy_system_ocenianiamatematyka_zpir_przedmiotowy_system_oceniania
Podstawy przedsiębiorczości podstawy_przedsiebiorczosci_1
Przyroda przyroda_biologiaprzyroda_chemia

przyroda_fizyka

przyroda_geografia

Religia religia_KL 2religia_kl_ I

religia_kl_ III

Wiedza o kulturze spotkania_z_kultura
Wiedza o społeczeństwie WOS_1_ZR_Odkrywamy_kl_1_rozszWOS_odkrywamy_na_nowo_kl_1_podst

YLO_WOS_2_kl_1_i_2_rozsz

Wychowanie fizyczne wych_fizyczne