„Nie jest ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby wiedział na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go troszkę wszystko obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” (Janusz Korczak) To zdanie stało się podsumowaniem ogólnopolskiej XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2022 r., a przede wszystkim uczestniczących w niej uczniów szkół ponadpodstawowych. 21 listopada w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Finalistów etapu Okręgowego, reprezentujących szkoły z terenu województwa łódzkiego.

Serdeczne gratulacje oraz słowa uznania dla każdego z Finalistów oraz Nauczycieli prowadzących skierowała p. Dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska oraz p. Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W rozdaniu nagród uczestniczyła również pani Krystyna Złotowska – członek Komitetu Wojewódzkiego XXXVII OWE.

Wymagania, z którymi mierzy się młodzież podczas Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, znacznie wykraczają poza podstawę programową z geografii, chemii, fizyki. Obejmują również treści z zakresu ekologii, ochrony i kształtowania środowiska. Na każdym etapie od uczestników oczekuje się znajomości bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Laureaci etapu krajowego zdobywają indeks wymarzonego kierunku studiów wielu uczelni w całej Polsce.

Eliminacje olimpiady ekologicznej przebiegają w trzech etapach: etap szkolny, etap okręgowy i etap centralny.

Etap szkolny odbywa się zawsze w styczniu tego samego dnia w całym kraju.

Etap okręgowy odbywa się w kwietniu tego samego dnia w całym kraju.

Wśród Finalistów etapu okręgowego XXXVII OWE znalazła się NATALIA STACHNIAK – Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie, opiekun merytoryczny: mgr Dorota Krogulec

Zakup nagród dla uczniów – finalistów dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Laureatom, jak i opiekunom serdecznie gratulujemy.

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

tekst: Paulina Pietrzak, Jolanta Kacprzak